Основна школа

"Ђура Јакшић"

Параћин

 

        

 

 

 

 

 

Home
О школи
Колектив
Активности
Ученици
Такмичења
Фотогалерија
Обавештења
Упис у школу
Звоно
Контакт

 

 

 

 

  

 

 

 

              Основна школа ''Ђура Јакшић'' – Параћин

          На основу тврђења чувеног путописца Феликса Каница и из путописа Евлије Челебије сазнајемо да су готово сви данашњи градови на цариградском војном путу настали на остацима античких насеља.

          По Челебији једно такво насеље постојало је на реци Црници тзв. Паракинов брод, који је добио назив по власнику Паракину, или Параћину коме је посед припадао. То се види и из повеље Кнеза Лазара из 1372. где се помиње Паракинов брод (прелаз) где је касније настао град Параћин.


          Параћин, као град, за време турског ропства развијао се као и остали српски градови, а после Првог српског устанка постаје среско па затим нахијско средиште. Године 1806. Параћин је заузео војвода Петар Добрњац, али коначно је постао српски тек 1833. године, кад су га Турци потпуно напустили.


          Припајање младој српској држави Параћин је прославио још исте 1833.године отварањем своје прве основне школе. Од те прве параћинске школе наслеђе води данашња модерна и савремена школа ''Ђура Јакшић'' . Према познатим подацима први учитељ у Параћину био је Радисав Дацкар.

 

          Подаци о месту и локацији прве школе у Параћину указују на простор данашњег хотела ''Петрус'', а у данашњој згради Музичке школе и библиотеке ''Вићентије Ракић'' била је смештена школа ''Ђура Јакшић'' све до 1972. године када ученици и наставници прелазе у садшње здање у Раваничкој улици.


          Основна школа ''Ђура Јакшић'' у Параћину носи име познатог српског сликара, песника, приповедача, драмског писца и боема Ђуре Јакшића (1832-1878), једног од кључних фигура српског романтизма XIX века.


          Школа данас има 573 ученика распоређена у 26 одељења, од чега 14 у нижим и 12 у вишим разредима. Школа има подручно одељење у Чепуру које броји 36 ученика. Наставу реализује 14 учитеља и 29 наставника. У школи ради психолог, библиотекар, секретар и рачуновођа.