ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ  2016/17

 

Српски језик

Јеремић Сања

Драгана Стањевић

Данијела Поповић Прокић

 

 

Енглески језик

Драгана Милојковић

Живановић Марија

Димитријевић Александра

Стојаковић Јелена

 

Франциски језик

Тарановски Драгана

Живковић Марија

 

Ликовна култура

Марко Шћепановић

 

Музичка култура

Марковић Саша

 

Историја

Марија Стошић Митровић

Географија

Милошевић Биљана

Физика

Цветковић Виолета

 

Математика

Ристић Светлана

Пауновић Максимовић Мирјана

Јоксимовић Јадранка

 

Биологија

Савић Љиљана

Милошевић Боринка

 

Хемија

Милојковић Зорица

Цветковић Игор

 

Физичко васпитање

Максимовић Слободан

Глишић Љубиша

 

Техничко образовање

Митић Љиљана

Обрадовић Радмило

 

Изборни предмети

Веронаука

Ненад Поповић

Грађанско васпитање

Милојковић Зорица   

Боринка Милошевић

Данијела Поповић Прокић

 

Чувари природе

Милошевић Боринка

 

Хор и оркестар

Марковић Саша

 

Информатика

Слађана Петровић

 

 

Разредна настава

Ђокић Снежана

Блажевић Јелена

Радисављевић Живка

Марија Живковић

Станојевић Сузана

Смиљанић Снежана

Обрадовић Славица

Милетић Дејан

Николић Зорица

Толић Маријана

Станковић Емина

Крстић Гордана

Давидовић Зорица

Савић Јасмина