4. март 2020.

         Одлука о додели уговора

           Јавна набавка 01/2020

    УСЛУГЕ ДРУМСКОГ ПУТНИЧКОГ ПРЕВОЗА

                       ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

               ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                                    О д л у к а

         *                *                *

20. фебруар 2020.

              Јавна набавка 01/2020

       УСЛУГЕ ДРУМСКОГ ПУТНИЧКОГ ПРЕВОЗА

                         ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

                   ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

            Позив за подношење понуда

        Конкурсна документација

             *                *                 *

27. децембар 2019.

                Јавна набавка 2/2019 

                       - Уговори -

        - партије 3, 4, 5 и 8

        - партије 1, 2 и 6 

        - партија 7

                *             *              *

11. децембар 2019.

            Одлука о додели уговора

                Јавна набавка 2/2019 

         Излет, екскурзије и настава у природи

                 у школској 2019/2020. години

 

                            О д л у к а

   

                   *              *                *

28. новембар 2019.

                Јавна набавка 2/2019

Излет, екскурзије и настава у природи

       у школској 2019/2020. години

 

       Позив за подношење понуда

 

         Конкурсна документација

              *                     *                      *

3. март 2019.

              Обавештење

    о закљученом уговору

      Јавна набавка 1/2019 

           - Превоз ученика -

   - јавна набавка мале вредности -

         *               *                *      

22. фебруар 2019.

      Одлука о додели уговора

          Јавна набавка 1/2019 

                  Превоз ученика

       - јавна набавка мале вредности -

                          О д л у к а

          *            *            *

12. фебруар 2019.

        Јавна набавка 1/2019 

                   Превоз ученика

       - јавна набавка мале вредности -

     Позив за подношење понуда

      Конкурсна документација

          *                 *                  *

29. август 2018.

      Одлука о додели уговора

           Јавна набавка 1/2018 

                   Превоз ученика

      - јавна набавка мале вредности -

                  О д л у к а

            *             *              *

15. мај 2018.

    Одлука о додели уговора

         Јавна набавка 1/2018 

                 Превоз ученика

      - јавна набавка мале вредности -

 

                   О д л у к а

 

          *            *             *

2. март 2018.

     Одлука о додели уговора

         Јавна набавка 1/2018 

                 Превоз ученика

      - јавна набавка мале вредности -

 

                    О д л у к а

 

              *           *            *

21. фебруар 2018.

     Одлука о додели уговора

         Јавна набавка 1/2018 

                   Превоз ученика

        - јавна набавка мале вредности -

 

                 О д л у к а

 

           *              *              *

6. фебруар 2018.

          Јавна набавка 1/2018 

                   Превоз ученика

       - јавна набавка мале вредности -

 

 Позив за подношење понуда

 

   Конкурсна документација

 

      *                   *                   *

1. март 2017.

Обавештење о закљученом уговору

                 ЈНМВ - 2/2017

         Електрична енергија

            *              *            *

27. фебруар 2017.

Обавештење о закљученом уговору

                  ЈНМВ - 01/2017

               Превоз ученика

                    *            *           *

14. фебруар 2017.

            Одлука у додели уговора

                    за ЈНМВ 2/2017

               Електрична енергија

                   *             *             *

13. фебруар 2017.

                   Одлука о додели уговора

                    за ЈНМВ 1/2017

                  Превоз ученика

                   *           *           *

3. фебруар 2017.

                      Јавна набавка 2 / 17 

 Јавна набавка добра - електрична енергија

                    - јавна набавка мале вредности -

 

                    ОШ "Ђура Јакшић" - 35250 Параћин

 

                            *            *          *

                    Позив за подношење понуда      

 

                        Конкурсна документација   

 

                                   *     *     *

31. јануар 2017.

               Јавна набавка 1/2017 

                              Превоз ученика

               - јавна набавка мале вредности -

 

                                    *   *   *

               Позив за подношење понуда

 

                          Конкурсна документација

                           *      *      *        

5. септембар 2016.

          Одлука о додели уговора

                  за ЈНМВ 3/2016

     Набавка ужине за ђачку кухињу

                *                  *                 *  

22. август 2016.

         Јавна набавка мале вредности

                          бр. 3/2016

              Набавка ужине за ђачку кухињу

                   за школску 2016/2017. годину  

            Позив за подношење понуда

             Конкурсна документација

                   *               *             *

29. фебруар 2016.

               Уговор о превозу ученика

                                и

       Уговор о продају електричне

                         енергије 

                *              *                *

22. фебруар 2016.

             Одлука о додели уговора

                        за ЈНМВ 2/16

                Електрична енергија

                              *              *              *

12. фебруар 2016.

              Одлука о додели уговора

                       за ЈНМВ 1/2016

                       Превоз ученика

                    *              *              *

8. фебруар 2016.

                    Јавна набавка 2 / 16 

 Јавна набавка добра - електрична енергија

                   - јавна набавка мале вредности -

 

                   ОШ "Ђура Јакшић" - 35250 Параћин

 

                                    *      *      *

 

                     Позив за подношење понуда

 

                             Конкурсна документација

 

                             *              *             *   

3. фебруар 2016. 

              Јавна набавка 1/2016 

                              Превоз ученика

               - јавна набавка мале вредности -

 

                                    *   *   *

                         Позив за подношење понуда

 

                          Конкурсна документација

 

                     *          *         *

27. новембар 2015.

               Одлука о додели уговора

                      за ЈНМВ 4/2015

                     Превоз ученика

                 *                *                *

16. новембар 2015.

                         Јавна набавка 4/2015 

                                 Превоз ученика

              (25.11.2015 . године до 29.02.2016.године)

                                      ***

                            Позив за подношење понуда   

 

                              Конкурсна документација

 

                                         *      *      *

10. октобар 2015.

                 Правилник о ближем уређивању

                    поступка јавне набавке

                                  *                         *                        *

21. септембар 2015.

         Обавештење о закљученом уговору

       - јавна набавка мале вредности бр.3/2015 - добара -

             набавка ужине за школску 2015/2016 годину

                                 *        *       *

9. септембар 2015.

                           Одлука о додели уговора

                                      за ЈНМВ

              Набавка добара - ужине за школску 2015/2016

                             /обликовану по партијама/

                                                  *       *       *

25. август 2015.

                       Јавна набавка 3 / 2015 

              Набавка ужине за ђачку кухињу

                 за школску 2015/2016 годину      

                                        ****

                          Позив за подношење понуда

                                       Конкурсна документација

                                                *          *         *

5. фебруар 2015.  

                                   Јавна набавка 1 / 15 

    Јавна набавка добра - електрична енергија

                           - јавна набавка мале вредности -

 

                              ОШ "Ђура Јакшић" - 35250 Параћин

                                                            *    

                               Позив за подношење понуде 

                       Конкурсна документација                     

                                *      *       *

                        Јавна набавка 2 / 15 

                          "Превоз ученика"

                        - јавна набавка мале вредности -

                                                 Набавка услуга

                      ОШ "Ђура Јакшић" - 35250 Параћин

                                                  *

                            Позив за подношење понуде

                              Конкурсна документација

                                           *     *     *

25. август 2014.

                        Јавна набавка 3 / 14 

                  Набавка ужине за ђачку кухињу

               за школску 2014/2015 годину      

                                        ****

                      Позив за подношење понуде

 

                          Конкурсна документација

 

 

6. фебруар 2014.

                         Јавна набавка 2 / 14                                   

        Јавна набавка добра - електрична енергија

 

                             - јавна набавка мале вредности -

 

                                ОШ "Ђура Јакшић" - 35250 Параћин

                               

                                                 ***

                        Позив за подношење понуде

 

                               Конкурсна документација

 

 

 

 

4. фебруар 2014.

                       Јавна набавка 1 / 2014                                   

                             "Превоз ученика"

 

                             - Набавка услуга -

 

                       ОШ "Ђура Јакшић" - Параћин

 

                                                  ***

                                    Позив на конкурс

 

                            Конкурсна документација