О ДРУШТВУ

 

Друштвo педагога техничке културе Србије основано је у Београду 09.10.2004. Оснивачка Скупштина усвојила је СТАТУТ Друштва, којим су између осталог,  дефинисани циљеви, задаци и делатност Друштва.

 

Циљеви и задаци Друштва педагога техничке културе Србије (ДПТКС) су покретање и подстицање организовања клубова,   оснивање клубова и секција у школама и другим облицима организовања и омасовљавања њихових чланова, покретање иницијативе и сарадње са одговарајућим органима и организацијама у области образовања у основним и средњим школама, иницирање и сарадња са одговарајућим органима, институцијама и организацијама на изради и издавању стручних радова, студија, анализа, пројеката, као и одговарајућих публикација, координација и усклађивање рада својих чланица, развој и унапређење система информисања међу чланицама Друштва у свим аспектима рада.

 

Друштво својим посебним активностима и манифесгацијама, као што су смотре, такмичења, изложбе, саветовања, семинари, научно - стручни скупови, промовише стручна достигнућа својих чланица и чланова. У остваривању, горе поменутих, циљева и задатака ДПТКС нарочито се бави питањима наставе техничког и информатичког образовања у основној и средњој школи и доприноси унапређењу те наставе, питањима откривања, неговања и развијања младих талената у области технике и технологије, питањима статуса и заштите предмета техничко и информатичко образовање као и наставника.

 

Своје циљеве Друштво постиже организовањем стручних семинара и научних скупова, издавањем часописа и других публикација из области технике, екологије и информатике, организовањем ваннаставних активности у виду секција, такмичења, летњих школа и популарних предаваља, остваривањем сарадње са научним, стручним и образовним институцијама и другим радним и друштвеним организацијама, организовањем такмичења на свим нивоима, од школског, окружног  до републичког и међународног нивоа.

 

Страницу www.dptks.tk покренули смо како би наше активности биле што ефикасније, као и да би широј јавности презентовали свој рад. Овде можете, осим новости са такмичења и из рада нашег Друштва, пронаћи још доста корисних информација које ће Вам, надамо се, помоћи у нашој заједничкој мисији - „техничко описмењавање младих нараштаја и развијање љубави према техници!

 

Новост на нашем сајту је Е-БИБЛИОТЕКА. Она је настала с циљем да међусобно размењујемо материјал који ће нам помоћи у осавремењавању наставе Техничког и информатичког образовања, односно који ће нам помоћи да наставу учинимо занимљивијом.

 

У Е-БИБЛИОТЕЦИ нашег Друштва, можете пронаћи заиста импресивну количину материјала.

 

Она је сваким даном све богатија, и по квалитету и по квантитету, захваљујући несебичношћу нашег чланства... Придружите им се и ви! Поделите са нама материјал, који вам се чини занимљивим и корисним, а којег нема у нашој библиотеци. Једини услов, да би се он у њој налазио, је да НИЈЕ ЗАШТИЋЕН АУТОРСКИМ ПРАВОМ или да сте ви његов власник.

 

Користимо ову прилику да Вас позовемо и на остале облике сарадње.

 

Поштоване колегинице, колеге и чланови ДПТКС, ДОБРОДОШЛИ на нашу web страници и у наше Друштво!

 

Пратите нас на:

        

Original text